İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, SGK mevzuatı ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, Gerekli uyarıların yapılması, Yasal uygulamalar ve değişiklikler konusunda bilgi verilmesi. Bordro ve Personel süreçleri denetimi