Bordroların hazırlanması, Yasal bildirgelerin, ödeme talimatlarının ve raporların hazırlanması ve resmi kurumlara bildirimlerinin yapılması, Kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması, Vergi iadesi işlemlerinin yapılması, Belge takibi İzinlerin ve fazla çalışma sürelerinin takibi, Sakat ve eski hükümlü çalıştırma ve fazla çalışma gibi yasal yükümlülüklerin takibi.