Bordrolu Personel Temini

 

Bordrolu Personel Temini :

Genel olarak bordrolu personel temini adı ile sunduğumuz bu hizmetle size bürokratik işlerinizde yardımcı oluyor hemen hemen tüm işlemleri biz hallediyoruz. Bu bağlamda teknik bir detay vermemiz gerekirse;

Bordrolar; ücret bordroları ve maaş bordroları olmak üzere iki ana başlıkta incelenmesine rağmen kişilerin durumu ve işin mahiyetine göre de isimlendirilebilir.

  1. Ücret Bordroları : İşveren tarafından her ay ödenen ücretler için tanzim edilen ve ücretlerin dökümünü ayrıntılı olarak gösteren cetvellere ücret bordrosu denir.

    Çalışanın adı ve soyadı, ücretin alındığına dair imzası veya mühürü; varsa vergi karnesinin tarih ve numarası; birim ücreti (aylık, haftalık, günlük, saat veya parça başı ücreti); çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre; ücret üzerinden hesaplanan kesintilerin (vergi vs. gibi) tutarı; SSK işçi payı sütunu bulunmalıdır.
    Ücret bordrolarının hangi aya ait olduğu baş tarafına yazılır. Bordroyu tanzim eden kişi (sorumlu memur, müdür veya işletme sahibi) imzalanır. İşverenler ücret bordrolarını,  yukarıdaki esaslara uymak kaydıyla diledikleri şekilde düzenleyebilirler.

    2. Maaş Bordroları : Maaş bordroları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren, Emekli Sandığına tabi memurlar için peşin ödenen paraları göstermek amacıyla düzenlenen bordrolardır.

    Kanun gereği, memur maaş bordrolarının tanzimi, işçi ücret bordrolarının düzenlenmesine göre birçok farklılıklar gösterir. Maaş bordroları; tahsil durumlarını ve hizmet yılını esas alarak derece ve kademe sistemine göre düzenlenmektedir.

Her yeni işe alınan personel için gerekli prosedürlerin tamamı tarafımızdan yerine getirilir. Biliyoruz ki bu süreçte ortaya çıkan bürokratik işlerin takibi, SGK , İşkur ve Çalışma Bakanlığı ile ilişkilerin yürütülmesi ciddi bir zaman ve dikkat kaybına neden olabilir. Bu süreçte ADA İnsan Kaynakları olarak yanınızdayız! Bizim aracılığımız ile işe aldığınız her personelin özlük ve bordolama işlemleri tarafımızdan titizlikle işleme konur ve sonuçlanana kadar takibi yapılır.

Siz sadece yeni personelinizin işinize kattığı güce ve işinizin devamlılığına odaklanma fırsatı bulursunuz.Günlük personel ihtiyacınız varsa burayı , Yevmiyeci personel tedarik ihtiyaçlarınız için ise burayı okumanızı öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler : Bordrolu personel temini, Bordro, Personel Temini, İnsan Kaynakları, Yevmiyeci Personel, İstanbul Taşeron, Personel Özlük İşlemleri, SGK, İşkur İşlemleri, Dönemsel Personel Tedariği, insan kaynakları firmaları, insan kaynakları danışmanlık hizmeti veren firmalar